O programie | Tworzenie ścieżki lektora | Pobierz program
Stwórz film z lektorem
Kontakt z autorem:
Ręczne tworzenie ścieżki lektora i łączenie jej z filmem
1. Wyodrębnij z filmu oryginalną ścieżkę dźwiękową
W pierwszym kroku należy wyodrębnić ścieżkę lektora z filmu za pomocą
programu VirtualDubMod wydzielając strumień dźwiękowy z filmu. W tym celu:
a) Otwórz plik filmu w programie (menu Plik → Otwórz plik wideo...). Gdyby program wykrył w filmie strumień VBR i proponował przypisanie nowego nagłówka do filmu, to należy odrzucić tę propozycję.
b) Wydziel ścieżkę dźwiękową w dialogu strumieni (menu Strumienie → Lista strumieni) klikając przycisk Rozdziel i zapisując strumień jako plik MP3.
c) Do stworzenia poprawnej ścieżki lektora będzie jeszcze potrzebny tzw. FPS filmu (jeżeli napisy są w formacie MicroDVD). W tym celu należy wywołać okno informacji o pliku (menu Plik → Informacje o pliku...) i zapamiętać wartość FPS, którą trzeba będzie wpisać do kreatora ścieżki lektora.
2. Stwórz ścieżkę dźwiękową z lektorem (dubbing)
W drugim kroku należy stworzyć ścieżkę lektora w programie Subik i w tym celu:
a) Otwórz plik z napisami (wybierz menu Plik → Otwórz... lub kliknij w przycisk Otwórz umieszczony na pasku narzędzi)
b) Ustaw żądane parametry głosu syntezatora mowy wybierając Ustawienia głosu lektora w pasku narzędzi umieszczonym z prawej strony okna głównego programu.
c) [Opcjonalnie] Popraw wymowę słów klikając prawym przyciskiem myszy na słowie i z menu kontekstowego wybierając Popraw...
Uwaga! Program nie jest nieomylny. Na liście mogą pojawić się słowa, które będą prawidłowo wymawiane przez syntezator jak również może nie być słów, które będą wymówione nieprawidłowo. Lista słów ma charakter podpowiedzi i pomaga znaleźć teksty, które mogą być przeczytane nieprawidłowo.
Przesłuchaj i popraw wymowę
Kliknij Czytaj (1) aby sprawdzić jak słowo zostanie przeczytane przez syntezator wybrany jako lektor.
Kliknij Czytaj (2) aby sprawdzić jak słowo zostanie przeczytane przez zaznaczony syntezator.
Kliknij Czytaj (3) aby sprawdzić jak poprawione słowo przeczyta syntezator wybrany jako lektor.
d) Otwórz okno kreatora ścieżki lektora (wybierz Narzędzia → Twórz ścieżkę lektora... lub kliknij przycisk Twórz ścieżkę lektora... umieszczony na pasku narzędzi) i wybierz „Dodaj lektora do ścieżki dźwiękowej i zapisz ją w nowym pliku”.
e) Wskaż plik dźwiękowy ze ścieżką filmu.
f) Podaj parametry filmu dla którego tworzona jest ścieżka.
Wartość FPS należy odczytać z programu VirtualDubMod otwierając okno informacji o pliku (patrz pkt 1 c.). Kliknij Przeglądaj (1) i wskaż plik zawierający ścieżkę dźwiękową filmu z którą lektor ma być zmiksowany. Program zaproponuje miejsce zapisania pliku ze zmiksowaną ścieżką dźwiękową, ale można ją zmienić klikając przycisk Przeglądaj (2). Można również dodać przesunięcie początkowe lektora oraz ustawić głośność ścieżki dźwiękowej filmu (głośność lektora to zawsze 100%), po czym należy kliknąć przycisk Dalej.
g) Poczekaj aż program stworzy ścieżkę lektora.
3. Dołączenie zmiksowanej ścieżki do filmu
Tak przygotowaną nową ścieżkę dźwiękową należy dołączyć do filmu za pomocą programu VirtualDubMod.
a) Otwórz listę strumieni (patrz pkt 1 b).
b) Zaznacz aktualny strumień i kliknij Wyłącz (tło pozycji strumienia na liście z gładkiego zmieni się w prążkowane, a przycisk Wyłącz zmieni się we Włącz)
c) Dodaj stworzoną ścieżkę lektora klikając w przycisk Dodaj i wskazując stworzony plik po czym kliknij w przycisk OK.
d) Teraz zapisz film z podmienioną ścieżką wybierając menu Plik → Zapisz jako... . W dialogu parametrów kompresji filmu wybierz Tryb wideo jako Kopiowanie bezpośrednie, ponieważ ścieżka wideo pozostaje bez zmian i nie ma sensu kompresować jej na nowo.
e) Otrzymany plik wypal na płycie CD/DVD i oglądaj na dowolnym odtwarzaczu DVD z obsługą dekompresji stworzonego filmu (np: DivX).